Eric Rinckhout

Eric Rinckhout

(organisatie: VSVK i.s.m. de stadsbibliotheek)

Eric Rinckhout belicht in zijn James Ensor-lezing – gestoffeerd met heel wat beeldmateriaal – het rebelse karakter van de schilder als avant-gardist en luis in de pels. Maar hij heeft het ook over de gevierde meester, de baron, de musicus, de redenaar en ’the man in black’. Hoe evolueerde zijn kunst? Wat was zijn band met Oostende, de stad waar hij werd geboren, werkte en altijd is blijven wonen? Hoe veranderde die stad tijdens zijn leven? Hoe belangrijk waren zijn contacten met de Brusselse avant-garde? En hoe zat het ook alweer met zijn Antwerpse connectie? Wie kocht zijn werk? Wie waren de vrouwen in zijn leven? En waarom is ‘De Intrede van Christus in Brussel’ zijn meesterwerk?