Van harte welkom op de webstek van de Vlaamse Studie- en Vormingskring. Op deze webstek vindt u alle informatie over de gespreksavonden en de andere activiteiten die VSVK organiseert.

De lezingen voor het werkjaar 2023-2024 zijn gekend. Een overzicht van de lezingen vind je hier.
Voor een abonnement voor de zes lezingen: schrijf 20 euro over op rekening BE26 7512 0061 4329.

Abonnement VSVK

Abonnement voor zes lezingen: schrijf 20 Euro over op rekening
BE26-7512-0061-4329. Gelieve om praktische redenen uw abonnement via overschrijving te hernieuwen.

Activiteitenblad VSVK

In september en januari verschijnt er een activiteitenblad van VSVK. Wie een activiteitenblad wenst te ontvangen, kan zijn/haar naam en adres opgeven aan het secretariaat (info@vsvk.be).

Voorstelling VSVK

Op 29 september 1979 werd de Vlaamse Studie- en Vormingskring, het geesteskind van Erik Vandewalle en dr. Niko Proesmans op de sporen gezet.

De vereniging brengt een pluralistisch programma dat jaarlijks een cyclus van zes gespreksavonden en/of panelgesprekken omvat. Daarnaast worden ook korte lessenreeksen, bedrijfsbezoeken en bezoeken aan tentoonstellingen… georganiseerd. Wie zich abonneert, kan gratis de gespreksavonden bijwonen en ontvangt het VSVK-activiteitenblad.

Sponsors

De canon van vlaanderen: mogelijkheden en moeilijkheden
29 november 2023
Duurzame landbouw – een Vlaams en Europees perspectief
21 februari 2024
Duitsland weer op het politieke wereldtoneel
24 april 2024