De lezingen voor het werkjaar 2023-2024 zijn gekend. Een overzicht van de lezingen vind je hier.
Voor een abonnement voor de zes lezingen: schrijf 20 euro over op rekening BE26 7512 0061 4329.

Het programma voor het najaar 2023 is gekend.

Woensdag 27/09/2023 – Kristof Eggermont & Yanaika Denoyelle – De klimaatschok

Woensdag 25/10/2023 – John Vandaele (Elien Spillebeen & Stijn Oosterlynck) – De melkboer en de geschiedenis

Woensdag 29/11/2023 – Jan Dumolyn – De canon van vlaanderen: mogelijkheden en moeilijkheden

Woensdag 28/09/22 – Europees Parlementslid Geert Bourgeois interviewt Christian Laporte over de dialoog tussen Vlamingen en Walen

Woensdag 5/10/22 – Tom Van de Weghe – De strijd om de nieuwe wereldorde. Hoe Rusland en China onze toekomst bepalen

Woensdag 30/11/22 – Ward Bogaert interviewt José De Cauwer: De koers door de jaren heen.