Lezingen 2023 – 2024

8 juli 2023

De lezingen voor het werkjaar 2023-2024 zijn gekend. Een overzicht van de lezingen vind je hier.

Voor een abonnement voor de zes lezingen: schrijf 20 euro over op rekening BE26 7512 0061 4329. Gelieve om praktische redenen uw abonnement via overschrijving te hernieuwen. Uw abonnement wordt midden september 2023 thuis afgeleverd. Uw e-mailadres kan u bezorgen aan info@vsvk.be.
Je kan ook losse tickets reserveren via de website www.vsvk.be.

Noteer ook al de volgende twee literaire avonden in de agenda:

  • op donderdag 18 april 2024 met Rein Janssens over “De vrouw in de literatuur”;
  • op donderdag 25 april 2024 met Merel De Vilder over “Psyche en Eros”.