Jan Dumolyn

Jan Dumolyn

Jan Dumolyn, historicus en hoogleraar aan UGent, verleende zijn medewerking aan de Vlaamse canon en aan de televisiereeks ‘De  geschiedenis van Vlaanderen’.

Wat betekent de Vlaamse canon voor het grote publiek?

Wat zijn de mogelijkheden en de moeilijkheden?