Jean Paul Van Bendegem

Jean Paul Van Bendegem

Op donderdag 28 november heeft VSVK Jean Paul Van Bendegem als gastspreker in De Leest met “Relaties tussen wetenschap(pen) en religie(s)”. Hij is wiskundige en filosoof en emeritus professor aan de Vrije Universiteit Brussel. Met de ontwikkeling van de moderne wetenschappen kon het niet anders of de vraag zou gesteld worden wat de verhoudingen zijn tussen die wetenschappen en geloofssystemen  of religies. Tijdens de gespreksavond brengt hij een overzicht van de vijf meest gebruikte modellen, waaronder het “oorlogsmodel”, de  scheiding feiten-waarden, de scheiding objectief-subjectief, om te laten zien dat geen ervan stand houdt.
De gespreksavond wordt afgerond met een schets van een zinvoller model waar scheiding én toenadering centraal staan.

Jean Paul Van Bendegem - Relatie(s) tussen wetenschap(pen) en religie(s) (553 downloads )