Marc Elchardus

Marc Elchardus

In zijn boek Reset verduidelijkt Socioloog Marc Elchardus de aard en oorsprong van het verschil tussen gemeenschapsdenken en liberalisme. Hij legt uit hoe een reset mogelijk is. Hoe democratie kan worden hersteld, hoe kan worden teruggekeerd naar een vreedzamer wereld met meer welvaart, welzijn en vooruitgang.