Rein Janssens

Rein Janssens

Literaire avond op donderdag 18 april 2024 met Rein Janssens over “De vrouw in de literatuur”.

Thema : de evolutie van het beeld van de vrouw in de literatuur.

​Wat is het beeld van de vrouw in de literatuur (doorheen decennia en verschillende culturen)?

Hoe kan literatuur ons helpen bij het begrijpen van de genderkloof?

Rein Janssens vertelt aan de hand van interessante en relevante thema’s over auteurs en personages die met deze thema’s worstelen.

Thema’s die o.m. aan bod komen: emancipatie, ongelijkheid, autonomie, moederschap, liefde, seksualiteit e.a.

Ze refereert naar heel wat auteurs zoals Margaret Atwood, Toni Morrison, Ann Petry, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Aya Sabi, Saskia De Coster, Bernardine Evaristo e.a.