De tweede les in de lessenreeks over het Franse chanson en Jacques Brel (Dries Delrue – 10 februari 2021) wordt uitgesteld naar een latere datum. De datum ligt nog niet vast maar wordt jullie zo vlug als mogelijk meegedeeld.