Voor de lezingen worden de op dat moment geldende Corona-maatregelen toegepast: