Lezingen najaar 2023

Het programma voor het najaar 2023 is gekend.

Woensdag 27/09/2023 – Kristof Eggermont & Yanaika Denoyelle – De klimaatschok

Woensdag 25/10/2023 – John Vandaele (Elien Spillebeen & Stijn Oosterlynck) – De melkboer en de geschiedenis

Woensdag 29/11/2023 – Jan Dumolyn – De canon van vlaanderen: mogelijkheden en moeilijkheden

Lezingen najaar 2022

Woensdag 28/09/22 – Europees Parlementslid Geert Bourgeois interviewt Christian Laporte over de dialoog tussen Vlamingen en Walen

Woensdag 5/10/22 – Tom Van de Weghe – De strijd om de nieuwe wereldorde. Hoe Rusland en China onze toekomst bepalen

Woensdag 30/11/22 – Ward Bogaert interviewt José De Cauwer: De koers door de jaren heen.

Abonnementen werkjaar 2021-2022

De werking van VSVK werd de twee Covid-jaren ernstig gehinderd; lezingen werden afgelast/uitgesteld.
Voor 2021-2022 heeft het VSVK-bestuur beslist dat iedereen die in het werkjaar 2019-2020 en/of in het werkjaar 2020-2021 een abonnement had, kosteloos een abonnement ontvangt voor het werkjaar 2021-2022.

VSVK Programma najaar 2021

De sprekers voor het najaar 2021 zijn vastgelegd. We verwelkomen Prof. Geert de Jaeger, en Harry De Paepe voor een lezing. Verder is er een debat met titel “Gezond evenwicht in lijf en leden.” Op deze webstek kan u nu alle gegevens vinden betreffende het najaar 2021.

Uitstel van lezing met Christian Laporte

De lezing van 25 november met Christian Laporte wordt uitgesteld naar een latere datum. De datum ligt nog niet vast maar wordt jullie zo vlug als mogelijk meegedeeld.